EUROPEGAS sp. z o.o. informuje, iż w dniu 31.08.2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy EUROPEGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia

bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Efektem projektu jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja, tj. od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

Wartość projektu: 127 128,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 127 128,00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: POPW.01.05.00-20-0161/20-00