EuropeGAS Sp. z o.o. z wielką przyjemnością informuje, iż w dniu 28.12.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Badania nad opracowaniem innowacyjnych funkcjonalności systemu zasilania LPG/CNG do pojazdów z bezpośrednim wtryskiem benzyny”

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowej metody pomiarowej parametrów pojazdu i aplikacji Android w systemie EG INJECTO składającym się z zestawu elektroniki sterującej wtryskiem gazu i interfejsu diagnostycznego. Zakładana dokładność wartości spalania obu paliw podawana przez system: +/-5%.

Planowane efekty projektu:

1. Opracowana metoda pomiarowa dawkowania gazu dla pojedynczego wtrysku w wielowymiarowej funkcji ciśnienia na wejściu i wyjściu wtryskiwacza, napięcia zasilania oraz czasu wtrysku.

2. Opracowanie prototypowej instalacji EG Injecto z nową funkcjonalnością w zakresie: – pomiaru objętości zużycia gazu na pojedynczy wtrysk [mg] z dokładnością +/- 5%;

– pomiaru zużycia gazu [l/h] z dokładnością +/-5%;

– pomiaru zużycia gazu [l/100km] z dokładnością +/-5%.

3. Opracowanie Aplikacji na system Android wyświetlającej parametry związane ze zużyciem benzyny, zużyciem gazu podczas jazdy na gazie, parametr związany z zaoszczędzoną kwotą podczas jazdy na paliwie gazowym, parametry z OBD, błędy OBD oczekujące i zarejestrowane. Oprogramowanie posiadać będzie minimum 7 funkcji w tym: funkcję realizującą w sterowniku EG Injecto pomiar zużycia benzyny oraz gazu i udostępnienia tej informacji przez interfejs komunikacyjny.

Wartość projektu: 1 015 485,37 zł

Wartość dofinansowania: 640 184,78 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.