fbpx

Suplement do protokołu wyboru oferty z dnia 14.11.17 r. na zakup prac badawczych w zakresie poszukiwania rozwiązań technicznych dla reduktora oraz korpusu reduktora.

Europegas Sp. z o.o. realizuje GRANT/94 zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr GRANT/94 zawartą dnia 24 kwietnia 2018. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu ”Granty na badanie i innowacje”. Celem projektu jest przeprowadzenie usługi badawczej polegającej na poszukiwaniu rozwiązań technicznych dla reduktora oraz korpusu reduktora.

Efektami projektu są:

– zwiększenie konkurencyjności firmy,

– zwiększenie sprzedaży i zysków firmy,

Dofinansowanie projektu z UE: 58 500,00 zł

Całkowita wartość projektu: 95 940,00 zł

Projekty ukończone

Firma EuropeGAS Sp. z o.o. zrealizowała projekt pod nazwą “Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w firmie EuropeGAS Sp. z o.o.” w ramach Działania 8.2.
Wsparcie elektronicznego biznesu typu B2B, osi 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiekszanie innowacyjnosci gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Efektem projektu są: 

– zwiększenie konkurencyjności firmy,

– zwiększenie sprzedaży i zysków firmy,

– zwiększenie obszaru działania spółki na terenie Europy i poza nią,

Dofinansowanie projektu z UE: 526 691,65 zł

Całkowita wartość projektu: 749 416,64 zł