fbpx

Instalacja paneli fotowoltaicznych

Instalacja paneli fotowoltaicznych w firmie Europegas sp. z o.o. w celu zmniejszenia wydatków na energię elektryczną.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

Przedsiębiorstwo EuropeGAS Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie na inwestycję technologiczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Umowa nr: UDA-RPPD.05.02.00-20-044/14-00, wniosek nr: WND-RPPD.05.02.00-20-044/14