Warunki reklamacji

  1. Klient, który dokonał zakupu w firmie Europegas Sp. z o. o. ma prawo do zwrotu towaru w terminie do 10 dni od daty dokonania zakupu. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z fakturą zakupu oraz nie może nosić śladów użytkowania.
  2. W przypadku reklamacji, należy skontaktować się z firmą Europegas Sp. z o.o. Oddział Białystok, telefonicznie bądź przez e-mail, a następnie dostarczyć wadliwy produkt z dowodem zakupu (faktura VAT – oryginał lub kopia), wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym. Towar reklamowany kupujący odsyła na własny koszt.
  3. Firma Europegas Sp. z o. o. zobowiązuje się do usunięcia powstałej usterki w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru do siedziby w Białymstoku. Zastrzegamy sobie również prawo do wydłużenia terminu reklamacji, w przypadku konieczności sprowadzenia odpowiednich części.
  4. Jeżeli towar dostarczony przez klienta okaże się sprawny technicznie, to zostanie pobrana opłata za czynności serwisowe, a towar odsyłamy na koszt kupującego. W przypadku potwierdzenia usterki zgłaszanej przez kupującego, naprawiony lub wymieniony towar jest odsyłany na koszt firmy Europegas Sp. z o. o.
  5. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy Europegas Sp. z o.o. nie będą odbierane.
  6. W przypadku, gdy przysłany produkt reklamacyjny nie będzie posiadał wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego oraz będzie nosił ślady ingerencji, wówczas taka reklamacja nie będzie rozpatrywana, a reklamowany towar zostanie odesłany na koszt kupującego.

Masz wątpliwości? Napisz do nas

EuropeGAS Serwis

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.