fbpx

Suplement do protokołu wyboru oferty z dnia 14.11.17 r. na zakup prac badawczych w zakresie poszukiwania rozwiązań technicznych dla reduktora oraz korpusu reduktora.

Europegas Sp. z o.o. realizuje GRANT/94 zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr GRANT/94 zawartą dnia 24 kwietnia 2018. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu ”Granty na badanie i innowacje”. Celem projektu jest przeprowadzenie usługi badawczej polegającej na poszukiwaniu rozwiązań technicznych dla reduktora oraz korpusu reduktora.

Efektami projektu są:

– zwiększenie konkurencyjności firmy,

– zwiększenie sprzedaży i zysków firmy,

Dofinansowanie projektu z UE: 58 500,00 zł

Całkowita wartość projektu: 95 940,00 zł